Анксиозност и паника

Анксиозни состојби

Автор:Ивана Станковска

Многумина го нарекуваат ова време во кое живееме „Време на анксиозноста“, и тоа со добра причина. Многу значајни животни аспекти – морални, егзистенцијални, брачни, економски, општествени, работни – се загрозени. Во многу ситуации луѓето се наоѓаат себеси во несигурност – не знаат што следно да очекуваат..

Кога се плашам од стравот

Автор:Ивана Станковска

Оној кој доживеал паничен напад, знае дека тој може да делува како вистинска траума. Паничниот напад е вистински силно, непријатно и застрашувачко искуство, кое може да го искусите само еднаш или повеќе пати, и ако е проследен со „предвидувачки“ страв од повторна панична реакција, може да постане и хронична состојба.